ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

  • ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์โรงเรียนในสังกัด

#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ละจิจูด
ลองจิจูด
หมายเหตุ
57020001 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา พาน 19.60721788 99.74828482
57020002 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง พาน 19.60568671 99.75843430
57020003 โรงเรียนบ้านป่าตึง พาน 19.60111500 99.78463400
57020004 โรงเรียนบ้านป่าบง พาน 19.63645700 99.78396100
57020005 โรงเรียนบ้านสิบสอง พาน 0.00000000 0.00000000
57020006 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง พาน 0.00000000 0.00000000
57020007 โรงเรียนสันหนองควาย พาน 19.53949871 99.81592038
57020010 โรงเรียนร่องธารวิทยา พาน 19.68078179 99.69817445
57020013 โรงเรียนบ้านโป่งแดง พาน 19.65067598 99.73933429
57020016 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย พาน 19.46895925 99.76743052
57020017 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พาน 19.48000000 99.82000000
57020018 โรงเรียนบ้านดงเวียง พาน 19.55040806 99.76135254
57020020 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน พาน 19.70894017 99.68742549
57020021 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) พาน 19.70757726 99.71918266
57020023 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด พาน 19.56546810 99.70752700
57020024 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม พาน 19.55597873 99.70943570
57020027 โรงเรียนบ้านศาลา พาน 19.57255600 99.69487200
57020028 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย พาน 19.51183000 99.66170000
57020029 โรงเรียนริมวัง๑ พาน 19.44447000 99.63552000
57020030 โรงเรียนริมวัง ๒ พาน 19.40803000 99.62781000
57020032 โรงเรียนบ้านสันผักแค พาน 19.50763081 99.75944012
57020034 โรงเรียนบ้านม่วงคำ พาน 19.50268043 99.74738305
57020035 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง พาน 19.49260729 99.73871470
57020036 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น พาน 19.48434696 99.72409890
57020038 โรงเรียนบ้านหนองบัว พาน 19.54869478 99.73490850
57020039 โรงเรียนบ้านป่าส้าน พาน 19.55210152 99.72161025
57020042 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พาน 20.30341752 98.78906250
57020043 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ พาน 19.55622914 99.74041774
57020044 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พาน 19.46000000 99.75000000
57020045 โรงเรียนบ้านป่าสัก พาน 0.00000000 0.00000000
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/