ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
เจริญเมืองวิทยา
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
- หมู่ที่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายนรินทร์ นันทิพงศา

57020001

120247

1057120247

ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้

อบต.

053738356,-

053738356,-

jmvsch@gmail.com

-

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาหมู่บ้าน

0 เครื่อง

10 เครื่อง

IP Star


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.60721788 , Long: 99.74828482

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/