ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
323 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
4/9/2497
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายทรงชัย ดาสา

57020017

120282

1057120282

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053762100,-

-,-

tantawan.school@gmail.com

-

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาโรงเรียน

15 เครื่อง

15 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.48000000 , Long: 99.82000000

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/