ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านดงเวียง
รหัสประจำบ้าน
0
ที่อยู่
- หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

-

57020018

120283

1057120283

ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้

อบต.

-,-

-,-

dongwieng@gmail.com

-

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ถังเก็บน้ำซีเมนต์

5 เครื่อง

0 เครื่อง

IP Star


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.55040806 , Long: 99.76135254

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/