ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ริมวัง๑
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
135 บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

ว่าที่ พ.ต. ธวัชชัย เต็มคำ

57020029

120291

1057120291

ที่สาธารณะประโยชน์

อบต.

-,-

-,-

rimvang1@gmail.com

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120291

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

1 เครื่อง

1 เครื่อง

IP Star


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.44447000 , Long: 99.63552000

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/