ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ริมวัง ๒
รหัสประจำบ้าน
57050598534
ที่อยู่
179 บ้านผาวี หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายไชยา วงค์เวียน

57020030

120292

1057120292

ที่สาธารณะประโยชน์

อบต.

-,-

-,-

rimwang2@gmail.com

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120292

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

1 เครื่อง

1 เครื่อง

IP Star


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.40803000 , Long: 99.62781000

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/