ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันต้นผึ้ง
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ

57020035

120270

1057120270

ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้

อบต.

,

,

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาโรงเรียน

10 เครื่อง

1 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.49260729 , Long: 99.73871470

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/