ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านหนองบัว
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
1 หมู่ที่ 20 ถนน- ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
27/4/2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายสมเดช ใจเย็น

57020038

120265

1057120265

ที่ราชพัสดุ

อบต.

0896373528,53722657

,

nongbour@gmail.com

www.NB.ac.th

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาส่วนภูมิภาค

22 เครื่อง

22 เครื่อง

วงจรเช่า Leased LineADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.54869478 , Long: 99.73490850

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/