ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

  • ข้อมูลโรงเรียน
  • จำนวนครู
  • รายการนักเรียนติด G ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
57020001

เจริญเมืองวิทยา

- - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
57020002

บ้านเจริญเมือง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020003

บ้านป่าตึง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020004

บ้านป่าบง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020005

บ้านสิบสอง

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020006

บ้านจำคาวตอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020007

สันหนองควาย

- - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
57020010

ร่องธารวิทยา

1 - - 2 - 1 1 - - - - - - - - - - -
57020013

บ้านโป่งแดง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020016

บ้านร่องคตสันปูเลย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020017

ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020018

บ้านดงเวียง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020020

บ้านสันมะแฟน

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
57020021

ธารทองวิทยา(ป่ารวก)

- - - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
57020023

ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

- - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
57020024

บ้านป่าหัดป่าแขม

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020027

บ้านศาลา

4 2 - 3 3 3 5 5 - - - - - - - - - -
57020028

บ้านปางเกาะทราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020029

ริมวัง๑

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020030

ริมวัง ๒

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020032

บ้านสันผักแค

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020034

บ้านม่วงคำ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020035

บ้านสันต้นผึ้ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020036

บ้านฝั่งตื้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020038

บ้านหนองบัว

5 2 - 1 2 - - - - - - - - - - - - -
57020039

บ้านป่าส้าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020042

อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)

- - - 2 4 1 - 3 1 - - - - - - - - -
57020043

พานพสกสวัสดิ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020044

ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

- - - 1 2 - 1 - - 1 - - - - - - - -
57020045

บ้านป่าสัก

- - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
57020047

บ้านดง

1 1 - - 3 3 2 - 1 - - - - - - - - -
57020048

บ้านสันต้นแหน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020049

บ้านจำผักกูด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020050

โป่งทะลายใหม่เจริญ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020051

บ้านแม่แก้วเด่นชัย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020052

บ้านแม่แก้วเหนือ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020053

บ้านแม่แก้ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020054

บ้านแม่แก้วใต้

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020055

บ้านปอเรียง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020056

บ้านแม่อ้อนอก

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020057

บ้านแม่อ้อ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020058

เวียงห้าววิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020061

บ้านแม่คาวหลวง

- - - 5 - - - 1 - - - - - - - - - -
57020062

สันกลางวิทยา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020063

บ้านถ้ำ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020065

บ้านป่าต้าก

2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
57020066

บ้านเหมืองง่า

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020068

บ้านสันติวัน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020071

บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
57020072

ชุมชนสันมะเค็ด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/