ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จำนวนครู
57020001 เจริญเมืองวิทยา พาน 10
57020002 บ้านเจริญเมือง พาน 3
57020003 บ้านป่าตึง พาน 4
57020004 บ้านป่าบง พาน 16
57020005 บ้านสิบสอง พาน 4
57020006 บ้านจำคาวตอง พาน 3
57020007 สันหนองควาย พาน 11
57020010 ร่องธารวิทยา พาน 16
57020013 บ้านโป่งแดง พาน 16
57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย พาน 4
57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พาน 11
57020018 บ้านดงเวียง พาน 4
57020020 บ้านสันมะแฟน พาน 2
57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) พาน 19
57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด พาน 9
57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม พาน 6
57020027 บ้านศาลา พาน 9
57020028 บ้านปางเกาะทราย พาน 6
57020029 ริมวัง๑ พาน 2
57020030 ริมวัง ๒ พาน 3
57020032 บ้านสันผักแค พาน 3
57020034 บ้านม่วงคำ พาน 5
57020035 บ้านสันต้นผึ้ง พาน 4
57020036 บ้านฝั่งตื้น พาน 16
57020038 บ้านหนองบัว พาน 6
57020039 บ้านป่าส้าน พาน 6
57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พาน 17
57020043 พานพสกสวัสดิ์ พาน 42
57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พาน 22
57020045 บ้านป่าสัก พาน 2
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/