ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าตึง
รหัสสถานศึกษา
57020003
ที่อยู่
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายทองคำ บัวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางสุรีย์พร โพธิ ครู 03/06/2560
3 นางปวริสร กันเงิน ครู 03/06/2560
4 นายณัฏฐ์ธเนศ ชมเชย ครู 03/06/2560