ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
รหัสสถานศึกษา
57020017
ที่อยู่
323 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
4/9/2497
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายทรงชัย ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางปานุพันธ์ ตานนท์ ครู 03/06/2560
3 นายวัฒน์เวศร์ เนื่องเดช ครู 03/06/2560
4 นางสุพิชญา เพลัย ครู 03/06/2560
5   ครู 03/06/2560
6 นางสุมาลี ศรีมหาพรม ครู 03/06/2560
7 นางพิมพ์ปวี มาลัย ครู 03/06/2560
8 น.ส.วรกัญญา จันแก้ว ครู 03/06/2560
9 น.ส.จันทร์ประภา วิริยะ ครู 03/06/2560
10 นางมยุรี นรรัตน์ ครู 03/06/2560
11 นางอังคณา อุดล้อม ครู 03/06/2560