ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านดงเวียง
รหัสสถานศึกษา
57020018
ที่อยู่
- หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1   ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางเนตรนภา ติวสูงเนิน ครู 03/06/2560
3 นางวิมลมาศ บัวธนะ ครู 03/06/2560
4 นางสมพร ดาสา ครู 03/06/2560