ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
รหัสสถานศึกษา
57020023
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/1/2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายบุญนำ เทียนทอง ครู 03/06/2560
3   ครู 03/06/2560
4   ครู 03/06/2560
5   ครู 03/06/2560
6   ครู 03/06/2560
7 นายวิชาญ นามสาร ครู 03/06/2560
8 นายบุญลือ อินต๊ะ ครู 03/06/2560
9 นางนันทรัตน์ ไชยคำ ครู 03/06/2560