ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าหัดป่าแขม
รหัสสถานศึกษา
57020024
ที่อยู่
- หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายประเมต นันตาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางสมพรรณ อินต๊ะ ครู 03/06/2560
3 น.ส.อำพร ศิริกุล ครู 03/06/2560
4 นางปราณี นันตัง ครู 03/06/2560
5 น.ส.นพวัลย์ ภักดี ครู 03/06/2560
6 นางสุพรรณ เทียนทอง ครู 03/06/2560