ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางเกาะทราย
รหัสสถานศึกษา
57020028
ที่อยู่
- หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
8/5/2505
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายประสิทธิ์ จินะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางภานุมาศ เวียงเงิน ครู 03/06/2560
3 นางพานี คำแก้ว ครู 03/06/2560
4 นางวรัญญา ทะกัน ครู 03/06/2560
5 นางรัชนีย์ ศิริล้วน ครู 03/06/2560
6 นายบุญสม ศิริล้วน ครู 03/06/2560