ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านจำผักกูด
รหัสสถานศึกษา
57020049
ที่อยู่
197 หมู่ที่ 5 ถนนเหมืองง่า - จำบอน ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางปรานอม แสนโคตร ครู 03/06/2560
3 นางวราภรณ์ เขาฟัง ครู 03/06/2560
4 นางศรีพูน เกษม ครู 03/06/2560