ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โป่งทะลายใหม่เจริญ
รหัสสถานศึกษา
57020050
ที่อยู่
บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองง่่า-จำบอน ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายประพันธ์ ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นายประเสริฐ คำน้อย ครู 03/06/2560
3 นางผกายมาศ เตปิน ครู 03/06/2560
4 นางอารี ภาคำ ครู 03/06/2560