ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แก้ว
รหัสสถานศึกษา
57020053
ที่อยู่
- หมู่ที่ 19 ถนน- ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/4/2471
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายสันต์ คำมะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 นางสุรพรรณ นรรัตน์ ครู 03/06/2560
3 นายสมพงค์ วงศ์ชมภู ครู 03/06/2560