ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนสันมะเค็ด
รหัสสถานศึกษา
57020072
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 18 ถนน- ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1   ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2   ครู 03/06/2560
3 น.ส.สรัณย์พร ปวนสุรินทร์ ครู 03/06/2560
4   ครู 03/06/2560
5 นางจิตรลดา อินต๊ะรัตน์ ครู 03/06/2560