ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางอ้อย
รหัสสถานศึกษา
57020120
ที่อยู่
145 หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
11/8/2490
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
#
รูป
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ
1 นายเดชา ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน 03/06/2560
2 น.ส.จรรยา แก้วกูลา ครู 03/06/2560
3   ครู 03/06/2560